מיגון לחברה שלך מאפשרי שלא שולמו

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

העולם השתנה מאוד מאוד מהר שלי בקשר יומיומי עם חברות כיועץ במסגרת בוררות שמצאתי חברות חולה. כן חולה על ידי המגיפה של ברירות מחדל. ישנם מגזרים הם מאוד חולה (postr שלא שולמו) ואני רוצה להפוך את ההקבלה בין להיות בריא (ללא תשלום) ולהיות חולה (עם שלא שולמו) על-ידי זה מאפשר לראות במהירות כדי היזם המצב שלו, החברה חולה או בריא. במקרה זה הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא אבחנה של הבריאות של החברה לדעת כי אמצעים (תרופות) חלים. כשאתה הולך לרופא לאחר לברך אותו, זה אומר מה כואב יותר הרגיל הוא אתה. לחץ כאן אינטל ומצא עוד . לשאול אותך כמה שאלות.

במקרה שלי כמו יועץ הוא משהו דומה אני לעשות שאלות מאוד פשוטות. אתה מוכר ?Como? ?Hace חוזה עם תנאי למכירה? ?Utiliza הערה של סדר? ?Albaranes? האם ?Quienes לחתום על הקבלות האלה? הם מופתעים לדעת מספר יזמים שאינם משתמשים כל האמצעים הנחוצים להוכיח בבית המשפט היה מכירת טובין או עיבוד של שירות. ?Sabes שקיים בנוסף רגילה, הצדק נוטה להיות איטי ויקר, צורה אחרת של לפתור אותן בעיות בין חברות? . זה נקרא בוררות. והכי חשוב, ליידע את ניו יורק בית הדין אשר נלך, הם רבים אך המבט א) סוג בוררות תגרום ב) זמן לעכב ג) מי הם השופטים. בספרד אנחנו הולכים להיות שני סוגים של חברות שלא שולמו וכי זה ואן שיש. ?cual שלך? הצלחה.

Tags: