“תהליכי ממשל ודמוקרטיה של הכללה”

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

ב מעלה פרו גישות חדשות הכללה מנקודת המבט של מקבלי ההחלטה, איפה העמים האמזונס לא היה מעורב בעיצוב של פריטי מדיניות חדשים, כגון שינויים מבניים של מדינה, העיצוב של סטנדרטים חדשים, הקידום של תעשיות השקעה, וכן פרויקטים של תשתיות (IIRSA) הרבה יוזמות אלה השפיעו ישירות על חייהם של עמים ילידיםלמעט ההשפעות חברתי וסביבתי. על יד פעילים אחרים, תוכניות חברתיות רווחה, קידום על ידי הממשלה לא יפתור את בעיות היסוד, על-ידי ישות יש שיעור נמוך איכות בחינוך, תת-תזונה הולך וגדל, אנאלפביתיות, בין היתר, תמונות כמו שחיתות ממוסדת מכניס אזרחים להפללת ונטישה; המציאות יש לשים בסיכון את זכויות היסוד של דמוקרטיה חלשה. המאמצים אחדים כרווחים של דיאלוגים עם עמים ילידים יש התפתח מאבק חברתי חגיגי זמן, עקרונית זיהוי הטריטוריאליות, הביטוי התרבותי ואת זכויותיהם של השתייכות היסטורית, היוזמות הללו יש קישור אל העבר ואל המשכיות שנכנס לדרוש זכויות אדם, סביבה, זכות המגורים ואת הזכות להשתתפות וכדי השירות הבסיסי. עוד מידע על טבע תעשיות ניתן למצוא באינטרנט. הופעתה של התנועה הילידית של העם האמזונס (MIAP) הוא אחד של התערוכה האינטרס הקולקטיבי נולד מן היסודות. זה לא גידול, מי יושב תקדימים להשבת הדמוקרטיה במדינה, פרו Plurietnico ויש רב-לשוניים, הרבה של אוכלוסיות הילידים יושבים בתוך יער הגשם באמזונס, עם הרפובליקה כי זה אינו עוסק המגוון של ביטוי השקפת העולם ב בתהליך של פיתוח, כתוצאה הזה קונוטציה נורמות, חוקים, פרויקטים ותוכניות נוצרות בתחתית במקום זהות מאוחדת אזרחים מעברי חברתית מבני ומייצר פעולות ריאקציונריים, כגון ההתפתחויות האחרונות (במקרה בגואה) שנוצר על ידי לאלתור של תהליכים ושל הטלת כללים המשפיעים על אוכלוסיית ילידים של יער הגשם באמזונס. ארגוני הילידים שהביעו עניין בדו-שיח; אבל בחוץ שמעניין הופכים את שהרווחים של דיאלוג שתופחת ב ההצעות נעשה; בשביל זה נולד פעולה חדשה ליצירת מקומות ציבוריים לתשתיות הילידים, רות מגד בעיצוב ומעבד פרסום, המזרחי שקוע את האינטרס הקולקטיבי, זה בסך הכל יש כבר עידוד דרך ההיסטוריה הארוכה שלה של הקיום, ואת זה בהכרח צריך לעבור תהליכים דמוקרטיים ואיפה בתוך רמות הרגולציה של המדינה מטרת הפרוייקט כדי למלא את החלל הזה התמיכה הארגונית, חיזוק יכולות מקומיותלגבש תכנית ממשלתית שישמש כלי לסייע התהליכים הדמוקרטי הבא לממש כראוי על ידי עמים ילידים בתחומי שיפוט בו רוב חיים אזרחים הילידים. זה בצורה מכרעת הכרחי וחדשני – בהקשר של באמזונס הפרואני, מבחינה היסטורית נשלל בתוך s של ההכללה תהליכים, משותף, התרגיל של הממשלה, כדי להיות מסוגל להגיב למציאות חדשה, שיש להתמודד עם ככל העמים, כמו כל אזרח על ידי לחצים חיצוניים כמו יער זיכיונות, תעשיות כרייה, בו מתעורר הצורך לעורר תהליכים ארגוניים חדשים אוריינטציה כדי לחזק את הדמוקרטיה כדי הקשר השתתפותית האמנה החברתית הפוליטית, והכלכלי קידם באופן מקומי, עם הצעה שלא מאפשר להם לחקור גישות וחלופות ב ממשלהטריטוריאליות, שימור ופיתוח בר קיימא.

Tags: