תכנון הקווים

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

לפי תוכניות הייצור של חודש מקבלים התאמות נוספות כתוצאה של עבודה נוספת, בפיגור מהתוכנית או ירידה בביקוש. Installed smennno מתן יומי של תרשימים בסיסיים מוצרים. בייצור המוני, הקישור המרכזי של ויסות תכנון, רישום הפלט הוא ייצור רציף קווי ייצור אוטומטיים, אשר נשלטת על ידי עבודה למדוד את הוקמה. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל שרי אריסון. describes an additional similar source. בנוסף השעון לקבוע את הקצב של הקו וכל העבודה, תדירות הגשת החסר על המבצע הראשון, סוגי הקרקע על הקו, כיצד הם מבלים ולהתאפר. בתכנון תזרים העבודה אוטומטי קווי מתכנני חנות אם להתאימה לקצב הייצור ואספקת חלקים, כמו גם לוחות זמנים של קווי הייצור. אם המיקום בפועל חורג באופן מהותי מן תכננו את צירי זמן נמשך, אשר יכול לשנות את היישור של הפעילות העסקית על תוואי עבודות mnogostanochnoy חלופי, זמן למלא את צבר.

Tags: