-CRM

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

עיסוק מראה כי את השימושיות של המערכת האוטומטית יכולה להשפיע ישירות על התפוקה. זה נכון במיוחד עבור מערכות ה-CRM. אחרי הכל, אוטומציה של החברה לעבוד עם לקוחות להיות בנוי כך מוכר אותו או משווק יוכל, קודם כל, איכות השירות ללקוח, לא בכל פעם לבזבז זמן ועצבים על המפרט הפונקציונלי של תכונות. כאמור באחד ההודעות שלנו, אשר מתאר את היתרונות של מערכות ה-CRM בבנק, העובדים יעברו דרך ההתנגדות לפחות, שכן הארגון הקיים של שירות הלקוחות עבורם הוא לא בראש סדר העדיפויות המשימה. הבנק, למשל, עובדים חשוב יותר להכין דו"ח התקדמות מאשר לשרת את איכות הלקוח, כמו עבודתם מוערך במקרה הראשון, ואילו השני, ככלל, לא. כמובן, הכנסת מערכת אוטומטית צריך לשים לב גדול השימושיות במערכת-CRM, על לוקליזציה של פונקציות מסוימות, השלמת ממשק הגשת … אבל זה לא תגזימו. זה קשה מספיק כדי לעמוד הקו בין באמת צריך לעדן מוגזמת או "ראוותני". כבר תיארנו את ההקדמה של ה-CRM על הגישה התפעולית תהליך אוטומציה. במבט ראשון זה אולי נראה כי אישי פיתוח – גישה זו אישית ללקוחות, אבל במבט מקרוב מתברר כי מדובר למתוח בנאלי כסף מהלקוח. בקצה השני הם מה שנקרא "תיבת פתרונות." כאשר מערכת ה-CRM מעסיק מסוים (בדרך כלל המינימום הנדרש, אבל מספיק כביכול) כדי להתמודד עם משימות תפקודית סטנדרטית. לעיתים קרובות, במקרה זה השתמשו "קרוע" כלים מותאם כמעט על הצרכים של החברה ולא לקחת בחשבון את הספציפיים של העסק שלו. במקרה זה, יש לציין בנפרד מה שנקרא "ספציפיים לתעשייה פתרונות." כאשר בסיס מערכת ה-CRM הניח תהליכים סטנדרטיים עבור תעשיות ספציפיות תפקודית "נעול" לפתרון בעיות אופייניות בענף זה. אמנם, ככלל, יישומים אלה אוטומטיות עדיין דורשים כמה התאמות להתאים לצרכים של חברה מסוימת, אבל זה שונה לגמרי של עלויות ומשאבי אנוש וזמן. כל חברה צריכה לבחור את הפתרון עצמו, לקבוע את הקריטריונים עדיפות ביותר כגון בחירה …

Tags: